Naše programy

V našich programech pro děti se střídá výklad lektora s nejrůznějšími cviky psa, které Vás nejen pobaví, ale "nenápadně" i poučí. Zatímco se diváci dobře baví, vidí a pochopí opravdu v praxi to, co by jako pouhá teorie zůstalo nepovšimnuto. Povely pes často dostává tak, aby si jich divák nevšiml a vzniká tak dojem, že pes vede program sám a možná i občas "vyvrací bludy", které schválně tvrdí lektor


1) Kamarád nebo šelma- o bezproblémovém soužití se psem, zaměřené na setkání s cizím psem.
Program je vhodný pro děti od MŠ do 5. třídy ZŠ, při drobné úpravě lze použít i pro starší. Délka trvání cca 30-40 minut. Hlavním smyslem programu je vytvořit vyrovnaný vztah mezi dětmi a psem. Tedy ani zbytečný strach, ani přehnanou snahu pohladit si každého pejska, ale respekt vůči živému tvoru, který má svůj způsob dorozumívání i nároky. Děti během programu poznají "psí řeč", vyzkoušejí si správnou komunikaci se psem a Rozárka v praxi předvede zvláštní dovednosti psů.Video z vystoupení naleznete zde


2) Ve společné smečce- o soužití se psem v lidské rodině.
Program je vhodný pro děti od druhé do sedmé třídy ZŠ, po úpravě i pro starší. Délka trvání cca 30-40 minut. Jak vnímá pejsek "lidskou smečku",jak mu určit jeho roli, jak se se svým pejskem domluvit bez zbytečného násilí a jak se chová správný vůdce?


3) Ve psí kůži- o moderní metodě výcviku nejen psů.
Program je vhodný pro MŠ i oba stupně ZŠ. Délka trvání cca 30-40 minut. V programu si prakticky ukážeme, ale hlavně vyzkoušíme, moderní metodu - výcvik s klikerem. Díky ní lze naučit mnoho složitých cviků nejen psa, ale i další druhy zvířat. Metoda je nenásilná, založená na vlastní vůli zvířete, ale hlavně "JE TO ZÁBAVA", Dobrovolníci z publika si mohou cvičit Rozárku, nebo s ní soutěžit o to, kdo se učí rychleji.
Na program můžete navázat počítačovou hrou CVIČITEL ZVÍŘAT o klikerové výcviku, která je pro školy zdarma.

4) Nauč se mi rozumět - Nový program se živými zvířaty, zaměřený na odečtení nálady zvířete a zásady bezpečného chování v přítomnosti zvířat. Zatímco lektor či dobrovolník z publika pod vedením letora pracuje se zvířetem, ostatní se podle obrazového slovníčku snaží poznat i ty nejmenší signály ze strany zvířete. Hravou formou jsou vysvětleny principy jako bezpečná vzdálenost, výstražné signály, vnímání odlišnými smysly, obrana teritoria či dalších zdrojů apod. Účinkuje pes Rozárka, ale i další druhy zvířat, které postupně do programu přidáváme či obměňujeme (plazi, hmyz, menší savci). Pracovní listy dětem rozdáváme již vytištěné z vlastních zdrojů, ale jsou ke stažení i zde.

Cena programů 1-4 je 40 Kč za jedno dítě, minimálně však 1000 Kč za jedno představení. Při hromadných akcích, kdy počet dětí překročí 70, stanovíme paušální cenu za jedno vystoupení na 2800 Kč. Maximální počet diváků na jedno vystoupení je 100 dětí (pozn. netýká se programů placených  z grantu HMP, kde byl zadavatelem stanoven limit 60 dětí).K programům lze na našich stránkách stáhnout i pracovní listy.


5) Válečný pes Rozárie - program vytvořený pro historické slavnosti.
Délka trvání cca 30 minut. Ve skutečnosti si tímto programem děláme legraci z rozšířené představy o "bojových psech". Rozárka, vydávaná svým pánem rytířem za válečnou zbraň, tu plní nejrůznější válečné úkoly, nicméně tak trochu po svém a představa o krvežíznivé bestii tu během programu bere rychle za své. Z cviků předváděných Rozárkou lze jmenovat odebrání meče nepříteli, podání zbraně pánovi, likvidaci nepřátelské vlajky, nesení psa do boje zakouslého do opasku a spoustu dalších "nesmyslů".
Cena za program 2800 Kč